Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Program EDUMAN - vademecum wykładowcy. Podręczniki i testy kat. B.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 1 stanowiskami komputerowymi.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, dostęp do WC,